CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
 
 Vacunació
Aquesta secció preten ajudar-vos a entendre una mica més tot el tema de la vacunació dels vostres animals de companyia.
 
 
 

 

Vacunacions Anuals

 

Tan en el gos com en el gat, i en altres espècies que poc a poc augmenten el seu nombre com animal de compañía (conill, fura...) és convenient fer un protocol de vacunació per ajudar al seu sistema inmunitari a lluitar contra les malalties més comuns. El tipus i freqüència de vacunació depèn de força factors, l’edat i raça, l’estat immunològic de l’animal, i els hàbits i zona on viu són els màxims exponents.
 
Cada centre veterinari o fins i tot cada veterinari té el seu protocol de vacunació, principalment en cadells, això vol dir que per la fisiología del sistema immune i les diferencies dels factors esmentats, hi han varis protocols amb bona eficacia. A més, segons l’estat immunològic de l’animal, pot haver variacions del protocol.
 
Gossos:
 
Malalties més comuns de les que convé vacunar :
· Parvovirus (P)
· Moquillo (Brom) (D)
· Hepatitis (H)
· Leptospirosis (L)
· Tos de les gosseres (Pi)
· Coronavirus (C)
· Rabia (R)
 
Les vacunes de les sis primeres malalties començaran entre les 6 i 12 setmanes amb revacunacions a les 3 setmanes, mentre que en el cas de la rabia, esperarem fins els 5 o 6 mesos d’edat. Cal recordar que a Catalunya no és d’obligació la vacuna de la ràbia, tot i que és més que aconsellable.
A continuació prenentem un possible protocol de vacunació, recordant que existeixen vaciacions i que el veterinari serà la persona que decideixi quin protocol seguir.
 
Tipus de Vacuna Edat de l'Animal
Parvovirosis 6 setmanes
Moquillo/Parvovirus/Hepatitis/
Leptospirosis/Coronavirus/Tos de les Gosseres
8 setmanes
Moquillo/Parvovirus/Hepatitis/
Leptospirosis/Coronavirus/Tos de les Gosseres
12 - 13 setmanes          
Moquillo/Parvovirus/Hepatitis/
Leptospirosis + Rabia
5-6 mesos
 
 
Gats:
 
Malalties més comuns de les que convé vacunar :
  • Panleucopenia (P)
  • Rinotraqueitis (R)
  • Calicivirus (C)
  • Clamydia (Ch)
  • Leucemia (FeLV)
  • Inmunodeficiencia Felina (FIV) (S'utilitza i recomana a EEUU,  però l'European Advisory Board on Cat Disease" (comité asesor en enf. felinas) prefereix no recomanar-la per la poca eficacia en els virus aillats a Europa)
  • Peritonitis Infecciosa (VPIF)
  • Rabia (R)
 
Les vacunes de les cinc primeres malalties començaran a les 9 setmanes, amb una revacunació a les 3 setmanes. La vacuna del VPIF és posa a partir de les 16 setmanes i la de la rabia a les 20. Recordar que com en els gossos, a Catalunya no és d’obligació la vacuna de la ràbia, tot i que és aconsellable.
 
Les vacunes de Leucemia i Peritonitis infecciosa són recomanables en gats que viuran en exteriors i poden tenir contacte amb altres gats de carrer (portadors habituals dels virus), ja que poden contagiar-se fàcilment, i són malalties molt letals. (actualment no es recomana a Europa la vacuna contra el PIF, per la baixa prevalencia de la malaltia).
 
A continuació prenentem un possible protocol de vacunació, recordant que existeixen vaciacions i que el veterinari serà la persona que decideixi quin protocol seguir.

 

Tipus de Vacuna Edat de l'Animal
Panleucopenia/Rinotraqueitis/
Calicivirus+ Leucemia
9 setmanes
Panleucopenia/Rinotraqueitis/
Calicivirus+ Leucemia/Clamidia
12 setmanes
PIF
16 setmanes          
Rabia
20 setmanes

 

 

Quan el vostre veterinari vacuni per primera vegada al vostre animal us farà entrega de la cartilla de vacunacions del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, si no es que us l'han entregat en l'establiment on heu adquirit la vostra mascota.
 
Cartilla de vacunacons per Gossos i Gats Revers cartilla Cartilla d'exòtics
 
En aquesta s'emplenaran les dades de la mascota i del propietari, en la part on hi ha el número de cartilla.
 
Dades
 
Els següents fulls ens ajudaran a fer canvis en alguna de les dades abans esmentades, com canvi de propietari, o de direcció... Seguidament trobarem les fulles (Varies iguals) de Vacunacions:
 
Full de Vacunacions
 
Aquí es marcarà el dia en que es vacuna, l'espècie i les vacunes. A més, s'enganzxarà una etiqueta amb la marca i model de la vacuna. Finalment el veterinari encarregat de la vacunació, signarà especificant el seu número de col·legiat.
 
En les etiquetes, indicarà les malalties que cobreix la vacuna utilitzant les abreviatures esmentades entre parèntesis anteriorment.
 
Les següents pàgines indiquen les desparasitacions, controls veterinaris i cirurgies importants. A més, hi han unes indicacions bàsiques per la salut del vostre animal.
 
Finalment, hi ha les indicacions respecte la responsabilitat civil i la fulla de declaració de baixa.
 
Declaració de baixa i responsabilitat civil
 
En la cartilla d'anials exòtics trobarem més o menys les mateixa estructura, tot i que en aquest cas, s'ha d'especificar més les dades de l'animal, sobretot en termes més científics.
 

Dades de l'animal


 
Vacunació de la  Ràbia (Viatges a l'estranger)
 
Us adjuntem un parell de documents interessants per a aquest tema.
 
- AENA: Viajar con animales de compañía. (Normativas zoosanitarias de los aeropuertos españoles).
Descarregar document
 
- Normativa zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía.
Descarregar document
 
Contingut Relacionat
Altres Continguts