CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC

 

Identificació d'animals


La identificació dels animals de companyia és obligatòria a Catalunya des de l’any 1994. Actualment es realitza mitjançant la implantació d’un sistema electrònic anomenat microxip. Aquesta tasca l’ha de realitzar un veterinari col·legiat.
 
El microxip permet incorporar en el Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de Catalunya (AIAC) les dades del propietari i de l’animal. Gràcies a aquest fet, es pot localitzar un animal que s’ha perdut o bé un animal que s’ha trobat.
 
En cas de pèrdua d’un animal identificat es necessari que contactin amb l’AIAC a través del telèfon 93.418.92.94 o 902.17.04.01. També cal que notifiquin els canvis que s’efectuïn del propietari com telèfon, adreça...a través del document de modificació de dades adjuntant la fotocòpia del DNI. Aquest tràmit poden realitzar-lo directament o bé mitjançant el seu veterinari.
 
Més informació: Llei de protecció animal 22/2003 de 4 de juliol.

 

 Cens Municipal


 

Els propietaris d'animals de companyia gossos i gats han d'inscriure l'animal en el cens municipal com indica la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de protecció dels animals que regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia i en la Ordenança municipal de control i tinença d'animals.

 

Per censar els gossos cal adreçar-se a l'Oficina d'informació i atenció al ciutadà del vostre Ajuntament dins el termini màxim de 30 dies comptats a partir de la data de naixement o adquisició de l'animal o de canvi de residència i un cop identificat electrònicament. Cal ser major d'edat. Es lliurarà una placa identificativa que l'animal haurà de dur permanentment en el collar o corretja.

Contingut Relacionat
Altres Continguts