CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC

Funcionament de l'AIAC

 

 

 

> Procés d'identificació

 

> Alta de l'animal identificat en la base de dades de l'AIAC

 

> Modificació de dades que consten a l'AIAC

 

> Baixa de l'animal en la base de dades de l'AIAC

 

> Pèrdua o robatori de l'animal identificat

 

 

 

 

 

Procés d'identificació

 

El procés d'identificació d'animals de companyia es desenvolupa bàsicament mitjançant el document d'identificació i del microxip i amb la intervenció directa i personal del professional veterinari que assegura la fiabilitat del sistema.

 

L'autenticitat de les dades consignades en el document s'acredita mitjançant la signatura per part del propietari de l'animal.

 

Únicament són acceptats per l'AIAC els microxips que s'adaptin a les normatives ISO 11.784 i 11.785.

 

Es lliura al propietari de l'animal una còpia del document acreditatiu de la identificació, en el que hi consten totes les dades que es detallen en l'article 4.2 del Decret 328/1998.

 

 

Alta de l'animal identificat en la base de dades de l'AIAC

 

El veterinari és responsable d'informar al propietari de com funciona el sistema d'identificació, que ell mateix iniciarà en aquest moment enviant a l'AIAC el full corresponent, donant-se així l'alta a la base de dades.

 

Com acreditació d'aquesta alta, el propietari rebrà passat un temps una targeta identificativa de la propietat de l'animal.

 

 

Modificació de dades que consten a l'AIAC

 

El Veterinari com a comprovant de la identificació es quedarà el full destinat a l'efecte.

 

El Veterinari, com a professional que intervé directament en el procés d'identificació dels animals de companyia, és responsable de comunicar al propietari l'obligació de notificar a l'AIAC qualsevol canvi del seu domicili així com de la propietat de l'animal, durant tota la vida d'aquest.

 

 

Baixa de l'animal en la base de dades de l'AIAC

 

En cas de mort de l'animal, la baixa haurà de ser comunicada mitjançant el full corresponent.

 

 

Pèrdua o robatori de l'animal identificat

 

Si es produeix la pèrdua o robatori de l'animal, el propietari, o en el seu lloc el veterinari, l'haurà de notificar a l'arxiu.

 

En cas de localització d'un animal extraviat per part d'un veterinari, particular o entitat, aquests s'hauran de posar en contacte amb l'AIAC i facilitar el codi d'identificació. Un cop comprovada la pertinença a la base de dades de l'AIAC, el personal de l'Arxiu serà qui, prèvia anotació de la procedència de la trucada i de la persona a càrrec de l'animal, es posarà en contacte telefònic amb el seu propietari.

 

En cas que això no sigui possible, per motius aliens a l'arxiu, s'enviarà una carta d'avís, finalitzant en aquest moment el procés de recerca, enviant notificació escrita amb les dades oportunes a l'organisme públic corresponent per que pugui continuar la recerca o iniciar un procés administratiu per abandonament, si escau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdueixi les seves credencials:
NIF: 
Clau: 
  Accedir
Contingut Relacionat
Altres Continguts