CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC

FORMACIÓ CONTINUADA PER EMPRESES ALIMENTÀRIES


El Col·legi de Veterinaris de Tarragona, seguint les recomanacions de Formació Continuada, ofereix a treballadors, responsables i personal de direcció d'empreses alimentàries cursos adaptats a les seves necessitats específiques.

Caldrà que les persones o entitats interessades, especifiquin clarament a quines persones anirà dirigida aquesta formació i l'activitat que realitzen.

Per adaptar millor els continguts a les necessitats de formació de les empreses, es podrà programar una visita prèvia dels professors del COVT per a conèixer els processos productius.

Els cursos ofertats són els següents:

CURSOS DE MANIPULADORS D' ALIMENTS
CURSOS DE MANIPULADORS PER A NOUVINGUTS
CURSOS PER MONITORS
CURSOS DE VENDA I COMERÇ MINORISTA DE LA CARN
CURSOS DE PREREQUISITS
CURSOS D' APPCC BÀSIC - PREREQUISITS (*)
CURSOS D' APPCC – PREREQUISITS (*)
CURSOS D' APPCC (*)

(*) Aquests cursos tindran una durada mínima de 9 hores.

Per més informació contactar amb la secretària del COVT Sònia Capdevila, Telèfon: 977 21 11 89
Contingut Relacionat
Altres Continguts